Rättigheter

Varumärkesskydd

Pedsafe®-metoden är ett registrerat varumärke och får som sådant endast användas med licens från varumärkesägaren.

Texter och bilder

Samtliga texter och bilder på denna webbplats är skyddade av upphovsrätten. Citat och fakta mm får endast användas av tredje part under förutsättning att referens anges. Ange med fördel källa enligt nedan:

Envall P. (2009) Pedsafe: Verktyget för trygga stadsmiljöer. www.pedsafe.se

Licensanvändning

Pedsafe® tillhandahålls främst som en konsult-tjänst. Vänligen kontakta oss om du är konsult och intresserad av att använda metoden, se kontaktsidan.