Fastighetsutveckling

Inledning

Fastighetsutveckling, husens utformning och innehåll har stor påverkan på våra liv. Ett hörnkafé serverar till exempel inte bara kaffe till sina kunder. Det skänker även trygghet för den som går ensam hem på kvällen. Gator och gångstråks utformning samt mixen av verksamheter bidrar på så sätt till det lokala fastighetsbeståndets marknadsvärde.

Utbyggnadsområden

Populäriteten hos fotgängarvänliga stadsdelar har ökat kontinuerligt de senaste tio åren. Allt fler fastighetsutvecklare inser nu att kunders upplevelse av en gata eller fastighet till fots och inte minst den upplevda tryggheten som fotgängare är en nyckel för goda affärer, inte minst vid försäljning av bostäder. Det innebär i sin tur att konkurrensen hårdnar.

I en tuffare marknadssituation är Pedsafe ett relativt billigt verktyg för den som vill granska och kvalitetssäkra en utbyggnadsplan i syfte att maximera ett områdes attraktivitet, innan man låser fast investerares kapital för många år framöver.

Ett viktigt syfte med en Pedsafe-analys för utbyggnadsområden är ofta att kunna optimera användningen av ytor i gatuplan.

Kontorslokaler & verksamheter

Den kunskapsintensiva tjänstesektorns kraftiga expansion innebär att gränsen mellan representation, arbete och fritid suddas ut för allt fler. Idag har t. ex. drygt 40% av alla svenska 25-åringar påbörjat en universitetsutbildning. Det är en fördubbling sedan 1980-talet.

Tjänstesektorns expansion ställer i sin tur krav på fler kreativa miljöer där formella och informella möten med såväl samarbetspartners som kunder kan genomföras på kort varsel och tidseffektivt. En lokal med snabb och trygg promenad till ett tillräckligt urval av restauranger och serveringar är med andra ord ett krav som allt fler kontorschefer redan har skäl att argumentera för, även om det innebär ett högre kvadratmeterpris.

Uteservering

Mötesplats av hög klass i nytt kontorshus. Southbank, London.

Stadskärnor

Inte minst i städers centrala delar är kraven på hög upplevd trygghet stora, både från besökare, affärsinnehavare liksom anställdas för deras resor till och från arbetet. Med Pedsafe kan åtgärder för att höja tryggheten och därmed attraktiviteten snabbt identifieras när möjlighet till handling uppstår.