Om tjänsten

Om tjänsten

Pedsafe® står för Pedestrian and Pedal safety. Det är ett verktyg för att identifiera trygghets-höjande förbättringsåtgärder genom att beskriva skillnader i trygghetskvalitet.  Syftet med en Pedsafeanalys är att öka människors rörelsefrihet och enskilda fastigheters värde. Metoden kan användas både för gångtrafiknät, stadsplanering och kollektivtrafiksystem mm.