Verifieriade resultat

Verkligt beteende

Pedsafe-metoden bygger på empiriska data om människors verkliga rörelsemönster. Data som är framtagna vid bl. a. Leeds universitet i Storbritannien. Studier för att verifiera dator-modellen visar att fotgängare relativt ofta tar betydande omvägar på grund av bristande trygghet, ibland en fördubbling av gångsträckan. Det är lätt att inse att t. ex. en äldre persons tillgänglighet tydligt beskärs av sådana brister i gångnätet.