Ökad trygghet  =
Många fördelar

Det grundläggande syftet med tjänsten Pedsafe är att öka människors upplevda trygghet och därmed rörelsefrihet.  Pedsafe® har därutöver många fördelar, bl.a. bidrar analysen till att:

Analysens resultat varierar i viss mån med typ av användningsområde.