Ord till handling

Från ord till handling

Pedsafe® är en tjänst för dig som vill förbättra tryggheten och öka människors frihet att röra sig i små och stora städer.

Ny projektpresentation

Läs om trygghetsinventering- och analys för Stockholms nya stadsdel Årstafältet. Nya Årstafältet.

Bot mot otrygghet

Bot mot otrygghet

Brister i utformning av gator, hållplatser och gångstråk är en starkt bidrande orsak till otrygghet. Mer än var tionde svensk avstår åtminstone då och då från att gå ut på kvällen för att de är rädda för överfall eller känner sig otrygga i gatumiljön. Kvinnor, äldre, låginkomsttagare och etniska minoriteter är mest utsatta.

Otryggheten varierar i olika områden, inte minst beroende på gatuinfrastruktur mm. Läs mer om forskningsresultat och olika projekt för att öka tryggheten i svenska städer.


3 december 2010

Trygghet in i transportpolitiken

Trygghet har gjort entré som ett nytt nationellt transportpolitiskt mål. För att transportpolitiken ska lyckas öka tillgängligheten ska medborgarnas resor förbättras genom ökad trygghet. Det är inom det huvudsakliga så kallade funktionsmålet om ökad tillgänglighet som Riksdagen har förstärkt vikten av att öka resors trygghetskvalité.

29 november 2010

Ny Boverksskrift om trygghet

Brister i utformning av gator, hållplatser och gångstråk är en starkt bidrande orsak till otrygg-het. Mer än var tionde svensk avstår åtminstone då och då från att gå ut på kvällen för att de är rädda för överfall eller känner sig otrygga i gatumiljön. Kvinnor, äldre, låginkomsttagare och etniska minoriteter är mest utsatta.

14 september 2009

Nya investeringar i trygghet

Brister i utformning av gator, hållplatser och gångstråk är en starkt bidrande orsak till otrygghet. Mer än var tionde svensk avstår åtminstone då och då från att gå ut på kvällen för att de är rädda för överfall eller känner sig otrygga i gatumiljön. Kvinnor, äldre, låginkomsttagare och etniska minoriteter är mest utsatta.